162/CV-UBND
Chi tiết văn bản
162/CV-UBND
v/v xin ý kiến góp ý các dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung quyết định số 13/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 162_signed.pdf
 Trở về trang trước