3247/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3247/QĐ-UBND
V/v..........Di tích Nhà thờ Tổ họ Đặng và PHái Đình Hầu Đặng Duy Thiều xã Việt Hưng huyện Văn Lâm
Ngày ban hành 30/12/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 3247.pdf
 Trở về trang trước