834/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
834/QĐ-UBND
v/v bổ sung dự toán và phân bổ kinh phí cho các cơ quan đơn vị để chi trả chế độ thôi việc thoe nguyện vọng theo nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ và quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 28/03/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 834_signed.pdf
 Trở về trang trước