2940/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2940/QĐ-UBND
v/v phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc với Đoàn ĐBQH,HĐND,UBND tỉnh
Ngày ban hành 31/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2940_signed.pdf
 Trở về trang trước