2500/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2500/CV-UBND
v/v cung cấp thông tin về tình hình sử đụng đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2011-2017
Ngày ban hành 30/08/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2500_signed.pdf
 Trở về trang trước