2951/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2951/QĐ-UBND
V?v.............trường THCS Xuân Trúc huyện Ân Thi
Ngày ban hành 31/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2951_signed.pdf
 Trở về trang trước