1005/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1005/QĐ-UBND
v/v phê duyệt giá đất chuyển trồng lúa nước làm cơ sở xác định số tiền được trừ vào tiền thuê đất phải nộp của công ty cổ phần AmaZON Châu Á
Ngày ban hành 26/04/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1005_signed.pdf
 Trở về trang trước