2741/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2741/CV-UBND
v/v góp ý về dự thảo TT quy trình tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực GDNN
Ngày ban hành 28/09/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2741_signed.pdf
 Trở về trang trước