1754/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1754/QĐ-UBND
v/v thay đổi chủ sử dụng đất và thời hạn thuê đất cho công ty cổ phần Nguyên Hồng II tại xã Tân Quang huyện Văn Lâm
Ngày ban hành 27/08/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1754.pdf
 Trở về trang trước