3240/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3240/QĐ-UBND
V/v kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý quỹ bảo trợ nạn n hân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên
Ngày ban hành 30/12/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 3240.pdf
 Trở về trang trước