2182/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2182/QĐ-UBND
v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất Naret Hưng yên của công ty TNHH điện tử Naret Hưng yên
Ngày ban hành 26/09/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2182_signed.pdf
 Trở về trang trước