1591/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1591/CV-UBND
v/v thực hiện chỉ đạo của Bộ TNMT về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tnhr
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1591_signed.pdf
 Trở về trang trước