1409/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1409/QĐ-UBND
v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hệ thống cấp nước tập trung xã Trưng Trắc huyện văn lâm
Ngày ban hành 27/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1409_signed.pdf
 Trở về trang trước