2490/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2490/QĐ-UBND
v/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ TNHH nước sạch Ngọc Tuấn -Nagaoka khai thác nguồn nước mặt sông Hồng tại xã phú Cường thành phố
Ngày ban hành 31/10/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2490_signed.pdf
 Trở về trang trước