2183/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2183/QĐ-UBND
giao đất cho Ban quản lý khu Đại học Phố Hiến để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu dân cư mới Nu-9 khu Địa học Phố Hiến tại xã Liên Phương
Ngày ban hành 26/09/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2183_signed.pdf
 Trở về trang trước