2413/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2413/QĐ-UBND
v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xây dựng mở rộng Hệ thống cấp nước tập trung liên xã hưng Đạo -Minh Hoàng nối mạng cấp nước chfo xã Ngô quyền huyện Tiên Lữ
Ngày ban hành 25/08/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2413_signed.pdf
 Trở về trang trước