1949/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1949/QĐ-UBND
v/v bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường THPT Minh Châu ông Nguyễn Đức Hồng
Ngày ban hành 30/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1949_signed.pdf
 Trở về trang trước