2692/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2692/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới thuộc cụm công nghiệp thị trấn Trấn Cao-Quang Hưng huyên Phù Cừ
Ngày ban hành 28/11/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2692_signed.pdf
 Trở về trang trước