1587/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1587/CV-UBND
v/v Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Cao Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1587_signed.pdf
 Trở về trang trước