1582/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1582/CV-UBND
v/v thực hiện quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1582_signed.pdf
 Trở về trang trước