2185/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2185/QĐ-UBND
v/v giao đất (Lần 1) cho UBND thị xã Mỹ Hào tại Phường Bần Yên Nhân thị xã Mỹ Hào để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng đấu giá đất giãn dẫn khu vực phường Bần Yên Nhân khu 1
Ngày ban hành 26/09/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2185_signed.pdf
 Trở về trang trước