2417/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2417/QĐ-UBND
V/v phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch vùng huyện Yên Mỹ đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035
Ngày ban hành 29/08/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2417_signed.pdf
 Trở về trang trước