370/CV-UBND
Chi tiết văn bản
370/CV-UBND
v/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020
Ngày ban hành 26/02/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 370cv_signed.pdf
 Trở về trang trước