3451/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3451/CV-UBND
v/v trả lời các ý kiến kiến nghị cảu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực xây dựng tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành 29/11/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3451_signed.pdf
 Trở về trang trước