Chi tiết văn bản
212/2010/NQ-HĐND
Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011
Ngày ban hành 13/12/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Cường
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị Quyết
Tài liệu đính kèm 212_2010_NQ-HĐND.doc
 Trở về trang trước