18/QD
Chi tiết văn bản
18/QD
V/v ban hành bảng giá tối thiểu ô tô xe máy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên làm căn cứ tính lệ phí trước bạ
Ngày ban hành 21/07/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Bật Khách
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định QPPL
Tài liệu đính kèm 18.pdf
 Trở về trang trước