7/CT-UBND
Chi tiết văn bản
7/CT-UBND
V/v Chỉ thị việc thực hiện Tổng điều tra nông thôn,nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hưng yên
Ngày ban hành 22/06/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm 7.pdf
 Trở về trang trước