1594/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1594/CV-UBND
v/v chấp thuận chủ trương cho phép công ty TNHH Inox Bùi Gia nhận chuyển nhượng quyền sử đụng dất
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1594_signed.pdf
 Trở về trang trước