2485/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2485/QĐ-UBND
v/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty TNHH công nghiệp Chính Đại khai thác nguồn nước dưới đất tại công trình giếng khoan;GK1,GK2,GK3,GK4 tại xã Lạc Đạo huyện Văn lâm
Ngày ban hành 31/10/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2485_signed.pdf
 Trở về trang trước