1772/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1772/QĐ-UBND
V/v phê duyệt khảo sát thiết kế dự toán công trình ddo đạc lập bản đồ địa chính đăng ký về sử dụng đất tài sản gắn liền với đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tìa sản gắn liến với đất lập hồ sơ địa chính khu vực các huyện Phu cừ,Ân Thi,Tiên Lữ,Mỹ Hào,Kim Động,Văn Lâm thuộc dự án VLAP tỉnh
Ngày ban hành 31/08/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1772.pdf
 Trở về trang trước