5/CT-UBND
Chi tiết văn bản
5/CT-UBND
v/v Tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016
Ngày ban hành 14/04/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm 05.pdf
 Trở về trang trước