1904/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1904/QĐ-UBND
V/v phê duyệt kế hoạch chào hàng cạnh tranh gói thầu mua thiết bị công nghệ tông tin thuộc đề án tin học của tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản HCM
Ngày ban hành 29/09/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1904.pdf
 Trở về trang trước