2743/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2743/CV-UBND
v/v đề nghị tài trợ chương trình Hồi ức 50 năm Truông Bồn
Ngày ban hành 28/09/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2743_signed.pdf
 Trở về trang trước