2950/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2950/QĐ-UBND
v/v...............trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Châu Yên mỹ
Ngày ban hành 31/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2950_signed.pdf
 Trở về trang trước