1004/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1004/QĐ-UBND
v/v phê duyệt giá đất chuyên trồng lúa n ước làm cơ sở xác định tiền được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp của công ty TNHH PHúc Thịnh Hưng yên
Ngày ban hành 26/04/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1004_signed.pdf
 Trở về trang trước