445/GM-UBND
Chi tiết văn bản
445/GM-UBND
Hội nghị trực tuyến của chính phủ về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
Ngày ban hành 11/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy mời
Tài liệu đính kèm 445_signed.pdf
 Trở về trang trước