3732/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3732/CV-UBND
V/v cử trường Đoàn và đính chính thông tin đối với công chức dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018
Ngày ban hành 28/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3732_signed.pdf
 Trở về trang trước