3357/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3357/QĐ-UBND
V/v thu hồi đất tại xã Lạc Đạo huyện Văn Lâm để thực hiện djw án đầu tư xưởng ché biến nông sản của công ty TNHH phát triển hạ tầng Bắc Việt
Ngày ban hành 29/12/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 3357_signed.pdf
 Trở về trang trước