1397/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1397/QĐ-UBND
v/v phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc sở Giáo dục và đào tạo diện ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý năm 2019
Ngày ban hành 24/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1397_signed.pdf
 Trở về trang trước