1963/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1963/CV-UBND
v/v cử đầu mối trong công tác thông tin báo chí của phóng viên nước ngoài
Ngày ban hành 28/11/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Bá Toát
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1963.pdf
 Trở về trang trước