2744/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2744/CV-UBND
V/v tham gia ý kiến dự thảo hướng dẫn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
Ngày ban hành 28/09/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2744_signed.pdf
 Trở về trang trước