2174/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2174/CV-UBND
v/v tổng hợp số liệu đầu tư cảu người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh
Ngày ban hành 28/12/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2174.pdf
 Trở về trang trước