1407/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1407/QĐ-UBND
v/v phê duyệt chế độ mai táng phí cho các đối tượng là thân nhân liệt sĩ đang được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng háng từ trần
Ngày ban hành 27/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1407_signed.pdf
 Trở về trang trước