2207/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2207/CV-UBND
V/v triển khia thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 28/12/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Thơi
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2207.pdf
 Trở về trang trước