1234/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1234/QĐ-UBND
v/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường phục vụ GPMB khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường THCS xã Thủ sỹ huyện tiên Lữ
Ngày ban hành 30/05/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1234q_signed.pdf
 Trở về trang trước