1925/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1925/QĐ-UBND
v/v thu hồi thông báo 133/TB-UBND ngày 28/6/2013 và Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 05/3/2014 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 30/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1925_signed.pdf
 Trở về trang trước