2753/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2753/CV-UBND
V/v đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành 28/09/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2753_signed.pdf
 Trở về trang trước