7/CT-UBND
Chi tiết văn bản
7/CT-UBND
V/v Chị thị tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Hưng yên
Ngày ban hành 20/05/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm 07ct1_signed.pdf
 Trở về trang trước