2499/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2499/CV-UBND
V/v giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư mới xã Nhân Hòa
Ngày ban hành 30/08/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2499_signed.pdf
 Trở về trang trước