1939/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1939/QĐ-UBND
V/v Điều động bà bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật tô Hiệu ông Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành 30/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1939_signed.pdf
 Trở về trang trước